Markowa

MARKOWA 1804

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Pracownia Edukacyjna istnieje juz od 2003 roku. Specjalizujemy się przede wszystkim w organizowaniu róznorodnych imprez integracyjno - edukacyjnych oraz szkoleń i konferencji. Już kilka tysięcy osób skorzystało z naszych usług: uczniowie, nauczyciele, pracownicy Jednostek Samorzadu Terytorialnego, Strażacy, Koła Gospodyń Wiejskich oraz pracownicy Firm. Dewiza, którą kierujemy się u działalności naszej Pracowni to Zadowolenie kazdego klienta z oferowanych przez nas usług.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.